Friday, February 17, 2012

PARVATI AARTI

0 comments

Goddess Parvati Devi

Parvati Aarti


Jai Parvati Mata Jai Parvati Mata
Brahma Sanatan Devi Shubh Fal Kada Data l
Jai Parvati Mata Jai Parvati Mata ll

Arikul Pada Vinasin Jaisevak Trata
Jag Jivan Jagdamba Harihar Gun Gata l
Jai Parvati Mata Jai Parvati Mata ll

Singh Vahan Saajey Kundal Hai Saatha
Dev Vadhu Jahan Gaavat Niratya Karat Tatha l
Jai Parvati Mata Jai Parvati Mata ll

Satyug Sheel Susundar Naam Sati Kahlata
Hemachal Ghar Janmi Sakhiyan Rang Rata l
Jai Parvati Mata Jai Parvati Mata ll

Shumbh Nishumh Vidaarey Hemachal Syata
Sahas Bhuja Tanu Dharkey Chakra Liyu Hatha l
Jai Parvati Mata Jai Parvati Mata ll

Shrishti Roop Tumhi Janini Shiv Sang Rang Rata
Nandi Bhringibin Lahi Sara Mad Mata l
Jai Parvati Jai Parvati Mata ll

Devan Araj Karat Hum Chit Ko Laata
Gaavat De De Taali Man Mein Rang Raata l
Jai Parvati Jai Parvati Mata ll

Shri Pratap Aarti Maiya Ki Jo Koi Gaata
Sada Sukhi Rehta Sukh Sampati Paata. l
Jai Parvati Jai Parvati Mata ll

Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...