Friday, February 17, 2012

LORD RAM AARTI

0 comments

Lord Ram Wallpaper

Shree Ram Aarti
Shri Raamachandra Kripaalu Bhaju Mana Harana
Bhavabhaya Daarunan
Navakanja-Lochana, Kanja-Mukha, Kara-Kanja,
Pada-Kamjaarunan

Kandarpa Aganita Amita Chabi,
Navaniila-Niirada Sundaran
Pata Pata Maanahu Tadita Ruchi Suchi Naumi Janaka
SutaavaranBhaju Diinabandhu Dinesha Danava-Daitya-Vansha-Nikandana
Raghunanadana Aanandakanda Koshalachanda Dashratha
Nandanan

Sira Mukuta Kundala Tilaka Chaaru Udaaru Anga
Vibhuusanan
Aajaanubhuja Shara-Chaapa-Dhara,
Sangraama-Jita-Khara-Dushanam

Iti Vadati Tulasiidaasa Shankara-Shesha-Muni-Mani-Ranjana
Mama Hridaya-Kanj-Nivasa Kuru,
Kaamaadi Khala-Dala-Ganjana

Appendix 

Manu Jaahi Raacheu Milihi So Baru Sahaja Sundara Saanvaro
Karunaanidhaanu Sujaana Siilu Saneha Jaanata Raavaro
Yehi Bhaanti Gaurii Asiisa Muni Siya Sahita Hiyan Harashii
Aliin

Tulasii Bhavaanihi Puuji Puni Puni Puni Mudita Mana Mandira
Chaliin

Jaani Gaurii Anukuula Siyahiya Harashu Na Jaaii Kahi
Manjula Mangala Muula Baama Anga Pharkana Lage

Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...