Friday, February 17, 2012

LORD GANESHA MANTRA

0 comments

Lord Ganesha Photo


Lord Ganesha Mantra


1) Vakrtund Mahakaya Surya Koti Samaprabha |
Nirbhignam Kurumedaya Sarva Karyashu Sarvada |

2) Aum Tatpurushaye vidmahe
Vakratundaye dhimahi
tanno dantih prachodayat

3) Aum Sri Ganeshaye Namah

4) Aum gam ganapataye namah

5) Aum vakratundaya hum

6) Aum kshipra prasadaya namah

7) Aum shrim hrim klim glaum gam
ganapataye vara varada sarva
janamme vashamanaya svaha

8) Aum sumukhaya namah

9) Aum ekadantaya namah

10) Aum kapilaya namah11) Aum gajakarnikaya namah

12) Aum lambodaraya namah

13) Aum vikataya namah

14) Aum vighna nashanaya namah

15) Aum vinayakaya namah

16) Aum ganadhyakshaya namah

17) Aum bhalachandraya namah

18) Aum Gajananam Bhootganadhisevitam,
Kapitthya Jamboo Phalcharu Bhakshanam
Umasutam Shokvinashkarakam
Namami Vighneshwara Padapankajam.

19) Aum ekdantaya vidmahe
Vakratundaye dhimahi
tanno dantih prachodayat

Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...