Friday, February 17, 2012

GODDESS SARASWATI MAA AARTI

0 comments

Goddess Saraswati Mata Photo


Goddess Saraswati Maa Aarti

Jai Sarasvati mata, jai he Sarasvati mata
Sadgun vaibhav shalini, tribhuvan vikhyata,
Jai Sarasvati....

Chandravadani padmasini dyuti mangalakare,
Sohe shub hansa savare, atul tejdhari,
Jai Sarasvati....

Baen kar men vina, daen kar mala,
Shish mukut mani sohe, gal motiyan mala,
Jai Sarasvati....

Devi sharan jo ae, unka uddhar kiya,
Paithi Manthra dasi, Ravan sanhar kiya,
Jai Sarasvati....

Vidya gyan pradayini, jag men gyan prakash bharo,
Moh aur agyan timir ka jag se nash karo,
Jai Sarasvati....

Dhup dip phal meva, man svikar karo,
Gyanchakshu de mata, jag nistar karo,
Jai Sarasvati..,.

Man Sarasvati ki arti jo koi jan gave,
Hitkari sukhkari, gyan bhakti pave,
Jai Sarasvati....

Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...