Friday, February 17, 2012

GODDESS LAXMI FABULOUS (MYTHOLOGICAL) NAMES

0 comments

Goddess Laxmi Maa Photo

Name of Goddess Laxmi Fabulous (Mythological) Names
 
Aditi
Ahladajanani
Amrutha
Anagha
Ashoka
Bhaskari
Bhuvaneshwari
Bilvanilaya
Buddhi
Chanda
Chandrarupa
Chandrasahodari
Chandravadana
Chaturbhuja
Daridriya Dhwamsini 


Daridriyanashini
Deepa
Deepta
Deetya
Devi
Dhanadhanyaki
Dhanya
Harini
Harivallabhi
Hemamalini
Hiranmayi
Hiranyaprakai
Hymavathy
Indira
Indusheetala
Jaya
Kamakshi
Kamala
Kamalasambhava
Kantha
Karuna
Lakashokavinashini
Lakshmi
Lokamatri
Mahalakshmi
Navadurga
NityaPushta
Padmahasta
Padmakshya
Padmamaladhara
Padmamukhi
Padmanabhapriya
Padmapriya
Padmasundari
Padmini
Padmodbhava
Paramatmika
Prabha
Prakruti
Prasadabhimukhi
Prasannakshi
Pushti
Ramaa
Sanghavi
Sanvi
Samudratanaya
Sarvapadravanivarini
Satya
Shiva
Shivakari
Shraddha
Shubha
Shubhaprada
Shuchi
Siddhi
Straina Soumya
Sudha
Swaha
Udaranga
Vachi
Varalakshmi
Vararoha
Vasudha
Vasudharini
Vasundhara
Vasuprada
Vibha
Vibhuti
Vidya
Vikruti
Vimala
Vishnupatni
Vishnuvakshah
Vishwajanani
Yashaswini 

Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...